Topraklama Ölçümleri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bir binadaki elektrik tesisatının en önemli kısmı topraklama sistemdir. Topraklama sistemi olası bir kısa devre veya arıza durumunda yaralanmaları, ölümcül kazaları ve elektrikli cihazların bozulmasını engeller.
Şirketimiz topraklama ölçümleri kapsamında koruma topraklaması, çevrim empedansı ve toprak özgül direnci ölçüm ve kontrollerini yaparak ilgili mevzuatlara uygun raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
Topraklama ölçümleri sonrasında verilen raporlarımız “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” ile “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” denetimlerinde geçerli olmaktadır. Topraklama ölçüm raporları ilgili denetimlerin formatlarına uygun olarak ölçüm noktaları belirlenmekte ve raporlar hazırlanmaktadır.
Topraklama Ölçümleri Zorunlu mudur?
Topraklama ölçümleri, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmelikleri ile her yıl periyodik olarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Firmamız tarafından verilen topraklama ölçüm raporları 1 yıl boyunca geçerli olmaktadır.
Topraklama ölçümleri ile ilgili mevzuat maddeleri aşağıda belirtilmiştir:
1475 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesi gereği çıkarılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün 270 -354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması iş güvenliği açısından gereklidir.
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama yapılması zorunlu hale getirilmiştir.
Topraklama Ölçümleri Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?
Topraklama ölçümleri yılda bir kez yaptırılmalıdır. Topraklama ölçümlerine dair verilen raporlarımız 1 yıl boyunca geçerli olmakta olup ölçüm tarihleri firma çalışanlarımız tarafından takip edilerek her yıl aynı tarihlerde yapılmaktadır. Böyle topraklama ölçümü yaptığımız firmalar rapor takibi yükünden kurtulmakta olup denetim zamanlarında raporların eksik olması gibi sorunlar yaşamamaktadır.
Topraklama ölçümlerinin periyodik olarak yapılması ile ilgili mevzuat maddeleri aşağıda belirtilmiştir:
21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği'nin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü (Yılda 1 kez) yapılacaktır.
Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan tesislerin periyodik bakım ve kontrolü ise 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük'ün 40. maddesi gereği bir yılı geçmeyecek süreler içinde zorunludur.
Topraklama Ölçüm Noktaları Nasıl Belirlenmektedir?
Topraklama ölçümlerinin hangi noktalardan yapılması gerektiği işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Firmamızın deneyimli mühendisleri sanayi tesisleri, binalar, hastaneler, AVM’ler ve ofis binaları gibi farklı tipteki yapılarda topraklama ölçüm noktalarının belirlenmesinde firmalar yol göstermektedir.
Genel olarak topraklama ölçümü yapılması gereken noktalar;
Bina şebeke girişi Ana Dağıtım Panoları
Tesis içerisindeki tali dağıtım panoları
(Mevcut ise) trafoların toprak ve nötr bağlantıları
(Mevcut ise) eş potansiyel baralar
Son tüketici noktaları
Şebeke ve ups prizleri
Elektrikle çalışan makineler
Fabrikalar, sanayi ve üretim tesisleri için topraklama ölçüm noktaları
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”
Ana Dağıtım Panoları
Tali Panolar
Kombine priz kutuları
Son Kullanıcı Noktaları: Elektrikle çalışan makineler (Torna ve freze tezgahları, Matkaplar, Testereler, Vinçler, CNC Makineleri,.. vb.)
Otomotiv Teknik Servisleri için Topraklama ölçüm noktaları “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetimleri için”
Ana Dağıtım Panoları
Tali Dağıtım Panoları
Atölye kısımlarındaki kombine prizler
Kaldırma ekipmanları (Araç liftleri, Vinçler,.. vb.)
Teknik Servisler için Topraklama ölçüm noktaları (Örnek) “TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi İçin”
Ana Dağıtım Panosu (veya Ana Sigorta Kutusu)
Teknik Servis Kısmında bulunan prizler