Katodik Koruma Ölçümleri


Katodik koruma, korunacak metali bir elektrokimyasal hücrenin katodu haline getirerek metal yüzeyindeki anodik akımların giderilmesi işlemidir. Bu işlem akaryakıt istasyonlarındaki yakıt tankları ve boruları için önem arz etmektedir. Koruma seviyesi testleri katodik koruma sistemine sahip metalik yapıların katodik olarak korunma yeterliliğinin belirlenmesi için yapılır. Yapı katodik olarak korunduğunda korunan yapının potansiyeli kendisini çevreleyen ortama göre farklılık arz eder. Tesis edilen katodik koruma sisteminin gerekli performansa sahip olduğunu anlamak için yapılan ölçümler sonrasında müşterilerimize katodik koruma ölçümü raporu sunulmaktadır. Firmamız ölçüm ve raporlarını TS4363, TS5141, TS8591 ve TS9234 standartlarına uygun olarak yapmakta ve hazırlamaktadır.