Trafo İşletme SorumluluğuYüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu (Trafo İşletme Sorumluluğu)
Trafoları periyodik olarak kontrol etmekte ve aylık raporlar düzenleyerek işletmeleri bilgilendirmektedir.


Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu zorunlu mudur?


30.10.2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. maddesi tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde sorumlu elektrik mühendisi bulunmasını zorunlu kılmaktadır.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu hizmetini nasıl alabilirsiniz?

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği'nin 6. maddesi uyarınca, İşletme sorumluluğu üstlenecek mühendislerin EMO tarafından verilen "Elektrik Y.G. Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesi" ne sahip olmaları ve işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışmaları gerekmektedir. Ancak işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda işletme sorumluluğu hizmeti EMO tarafından verilen Elektrik Serbest Müşavir Mühendis (SMM) Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetki Belgesine sahip mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile  üstlenilebilmektedir.