HİZMETLERİMİZ


Şirketinizin Topraklama ve paratoner ölçümü en kısa sürede ve en uygun fiyatla yapıp,  raporunuzu 1-2 iş günü içerisinde elinize ulaştırılır.


  • Topraklama Raporu
  • Kuvvetli akım tesisatı ölçümü ve kontrolleri
  • Aydınlatma tesisatı ölçümü ve kontrolleri
  • Paratoner tesisatı ölçümü ve kontrolleri
  • Pano ve işletme topraklaması ölçümü
  • Topraklama tesisatı ölçümü ve kontrolleri
  • Elektrik İç tesisatı uygunluk raporu
  • Kaçak akım test ölçümü

1475 sayılı iş kanunu’nun 74. maddesi gereği çıkarılmış bulunan ve iş güvenliği tüzüğünün 270.-354.maddeleri gereği Elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir.Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin 7.ve 10.maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir.Bu tesislerin periyodik kontrolü ise  aynı yasanın (1475 sayılı iş kanunu) 25.11.1973 tarihinde yürürlüğe giren Parlayıcı ,  Patlayıcı , Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan  İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük’ün 40. maddesi gereği ZORUNLUDUR.Ayrıca 21.08.2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin Ek P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolu yapılacaktır.


Topraklama Ölçüm Raporu için Bizi Arayın: 0326 614 54 58