Gürültü Seviyesi Ölçümleri

İş ve işçi güvenliği konusunda gürültü seviyesi ölçümleri önemli bir yer tutmaktadır. Firmamız bilirkişilik ölçüm ve kontrolleri kapsamında, gürültü seviyesi ölçümü yaparak bu konuda mevcut yönetmelik ve standartlara uygun olarak hizmet sunmaktadır.Hazırladığımız raporları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetimlerinin formatına uygun olarak hazırlanmaktadır.

Gürültü Seviyesi Ölçümü ile ilgili kısıtlamalar hangi yönetmelikte bulunmaktadır?

İş Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Gürültü Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 4857 sayılı İş Kanunu'nun 78. Maddesine göre düzenlenmiştir.

Gürültü Yönetmeliği ile hangi kısıtlamalar getirilmiştir?

Gürültü Yönetmeliği‘nin amacı işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik yönünden oluşabilecek risklerden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunmaları için alınması gerekli önlemleri belirlemektir. Yönetmeliğin İkinci Bölümü 5. madde olup İşverenlerin Yükümlülükleri /Maruziyet Sınır Değerleri ve Maruziyet Etkin Değerleri‘ni tanımlamaktadır. 5. maddenin a) bendinde; bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, günlük gürültü maruziyet düzeyleri ve en yüksek ses basıncı yönünden maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri, 8 saatlik günlük çalışma süresi için desibel (A) cinsinden aşağıda verilmiştir;

1) Maruziyet sınır değerleri : 87 dB(A)
2) En yüksek maruziyet etkin değerleri : 85 dB (A)
3) En düşük maruziyet etkin değerleri : 80 dB (A) ‘’ olarak tanımlanmıştır.

b) bendinde;
“İşçiyi etkileyen maruziyetin belirlenmesinde, işçinin kullandığı kişisel kulak koruyucularının koruyucu etkisi de dikkate alınarak maruziyet sınır değer uygulanacaktır. Maruziyet etkin değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmayacaktır.” İbaresi yeralmaktadır.

Bu maddeler dikkate alındığında ölçülen değerlerin 85 dB (A)’nın üstünde olması durumunda işverenin, Gürültü Yönetmeliğinde belirtilen gerekli önlemleri alması gerekmektedir.