Elektromanyetik Alan Seviyesi Ölçümleri

Elektrikli cihazların,baz istasyonlarının, enerji nakil hatlarının ve trafoların yarattığı elektromanyetik alanların insanlar ve elektrikli cihazlar üzerindeki etkileri son yıllarda çok tartışılan bir konudur. Teknolojinin günlük yaşantımızın içine gittikçe daha fazla girmesiyle, her gün maruz kaldığımız elektromanyetik alan şiddeti artmaktadır. Baz istasyonlarına, enerji nakil hatlarına ve trafo merkezlerine yakın olan konutlarda ve işyerlerinde bulunan insanlar gün boyu yüksek seviyede elektromanyetik alana maruz kalabilir. Uluslararası Kanser Araştırma Enstitüsü IARC'ın yaptığı çalışmalarda düşük frekanslı manyetik alanların insanlar üzerinde kanserojenik etkileri olduğu ortaya konulmuştur [1]. Özellikle çocuk lösemisine yakalanma riski, düşük frekanslı manyetik alanlara maruz kalan çocuklarda daha fazladır [2, 3, 4]. Bunun dışında Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin de düşük frekanslı manyetik alanalara maruz kalanlarda arttığını gösteren çalışmalar yapılmıştır [4].

Firmamız, aşağıda verilen ulusal ve uluslararası standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığı ölçümler ile elektromanyetik alan seviyesi ölçüm raporları sunmaktadır.

• IRPA/INIRC (International Nonionizing Radiation Committee of the International Radiation Protection Association) Interim guidelines on limits of exposure to 50/60 Hz electric and magnetic fields, Health Physics, Vol. 58, No. 1, pp. 113-122, 1990.

• ICNIRP Guidelines on limits of exposure to static magnetic fields, Health Physics, Vol. 66, No. 1, pp. 100-106, 1994.

• [TS ENV 50166-1/Nisan 1996 İnsanların elektromanyetik alanlara maruz kalması – Düşük frekanslar (0 Hz - 10 kHz).

Elektromanyetik alan seviyesi ölçümü yaptırabileceğiniz bazı yerler aşağıda sıralanmaktadır:

• Evler
• Okullar
• Ofisler
• AVM’ler
• Fabrikalar
• Atölyeler
• Hastaneler
• Enerji nakil hatları yakınında bulunan yerler
• Baz istasyonlarına yakın yerler

Referanslar

[1] IARC Non-ionizing radiation, Part I: Static and extremely low frequency (ELF) electric and magnetic fields. IARC Monographs80, IARC Press: Lyon, 2002
[2] Ahlbom A., Day N., Feychting M. et al., A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukemia, British Journal of Cancer, Vol. 83(5) pp 692-698, 2000
[3] Greenland S., Sheppard A. R., Kaune W. T., et al., A pooled analysis of magnetic fields, wire codes, and childhood leukemia. Childhood Leukemia - EMF Study Group, Epidemiology Vol. 11(6), pp: 624-634, 2000
[4] Kheifets L., Repacholi M., Saunders R. et al., The sensitivity of children to electromagnetic fields., Pediatrics Vol. 116(2), pp:303-313, 2005
[5] SCENIHR, Health Effects of Exposure to EMF, 2009