Aydınlık Seviyesi Ölçümleri

Aydınlatma, bir ortamda bulunan insanların hem fizyolojik hem de psikolojik durumları yani ruh hallerine ve çalışma performanslarına etki eder. Görsel gereksinimlerin karşılanmasının yanı sıra güvenlik ve rahatlık açısından da önem taşır. Birçok şirketin yönetim kademesinde ve üretim hatlarında çalışanlarla yapılan araştırmalar sonucunda, araştırmaya katılanların iyi bir çalışma ortamının doğru ve güzel aydınlatılmış olması gerektiğini ve aydınlatmanın üretkenlik üzerinde doğrudan etkisi olduğunu düşündüklerini göstermiştir.

Firmamız, DIN 5035 aydınlatma standardına göre aydınlatma seviyesi ölçümü yapmakta ve buna göre ayrıntılı değerlendirme raporunu oluşturmaktadır. Tesis içerisinde farklı noktalarda yani farklı çalışma ortamlarında yapılan ölçümler sonucunda standartlar dahilinde bir rapor hazırlanarak müşterilerimize sunulmaktadır.

Aydınlık seviyesi ölçümleri yapılan alanlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

• Ofisler
• İş yerleri
• Fabrikalar
• Üretim Atölyeleri
• AVM’ler
• Mağazalar
• Hastaneler
• Süpermarketler
• Eğitim Kurumları
• Sinema, Tiyatro ve Konser Salonları
• Liman İşletmeleri
• Stadyumlar

Yapılan ölçüm ve kontrollere ek olarak, firmamız enerji verimli aydınlatma sistemleri çözümlerini de yapılan ölçüm değerleri göz önünde bulundurularak isteğe dayalı çözümler olarak sunmaktadır.